ดูแลระบบ

Login Form

Designed by:

ศิษย์โปรดศิษย์ห่วง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 12 October 2006 09:26

 • นายสมชาย  เล็กเรืองฤทธิ์
 • ชื่อเล่น  ปอ
 • นิสัยเอาแต่ใจ  โลกส่วนตัวสูง
 • ผลงานโดดเด่นด้าน  Animation  และเขียนเกมส์
 • ผลงานสูงสุดเหรียญทอง Animation  ระดับชาติ ปี 2551  งานเก่งสร้างชาติ  ตัวแทนภาคเหนือ
 • ผลงานสูงสุดเหรียญทอง สร้างเกมส์ อันดับ 4  ระดับภาคเหนือ ปี 2552

 

 • นายฐิติพงษ์  บุญเกิด
 • ชื่อเล่น  แมน
 • นิสัยชอบเด่น  มั่นใจว่าหล่อ ขี้เก๊ก
 • ผลงานโดดเด่นด้าน  Animation  และกราฟิก 3D Animation
 • ผลงานสูงสุดเหรียญทอง Animation  ระดับชาติ ปี 2551  งานเก่งสร้างชาติ  ตัวแทนภาคเหนือ
 • ผลงานสูงสุดเหรียญทอง กราฟิก 3D Animation อันดับ 6  ระดับภาคเหนือ ปี 2552

 • นายบัณฑิตย์  ปัญญาดวง
 • ชื่อเล่น  ต้น
 • นิสัยเงียบ ไม่พูด  ตื้อเงียบ
 • ผลงานโดดเด่นด้าน  กราฟิก 3D Animation  การตัดต่อและการสรางงานนำเสนอ
 • ผลงานสูงสุดเหรียญเงิน การสรางงานำเสนอ  ระดับภาคเหนือ ปี 2551
 • ผลงานสูงสุดเหรียญทอง กราฟิก 3D Animation อันดับ 6  ระดับภาคเหนือ ปี 2552

 • เด็กชายศาสดากรณ์  กาพย์ตุ้ม
 • ชื่อเล่น  แทน
 • นิสัยชอบอวด   ไม่ขี้สงสัย
 • ผลงานโดดเด่นด้าน  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  ระดับภาคเหนือ ปี 2552
 • ผลงานสูงสุดเหรียญเงิน การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  อันดับ 5  ระดับภาคเหนือ ปี 2552

 

 • เด็กชายภูษิต  บุณเกิด
 • ชื่อเล่น  กี้
 • นิสัยเด็กๆๆๆ
 • ผลงานโดดเด่นด้าน  การสรางเว็บเพจด้วย Web Editor
 • ผลงานสูงสุดเหรียญเงิน การสรางเว็บเพจด้วย Web Editor  ระดับภาคเหนือ ปี 2552

 

 • เด็กชายปกรณ์  ทะบุญ
 • ชื่อเล่น  แบงค์
 • นิสัยเกินเด็ก ความคิดแปลกแหวกแนว
 • ผลงานโดดเด่นด้าน  การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ผลงานสูงสุดเหรียญเงิน การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภาคเหนือ ปี 2552

 

Last Updated on Saturday, 29 January 2011 12:47